Arkitelan - Informes de Evaluación de Edificios | Eraikinak Ebaluatzeko Txostenak
ES · EU

EEZ - Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiriak

EEZ-ak (Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiriak) eraikinaren eraginkortasun energetikoa kalifikatzen duen agiria da. Etxebizitza alokatu edo saldu nahi duen edonorentzat derrigorrezkoa da 2013ko ekainaren 1etik.

235/2013 ED honela zehazten du: la documentación suscrita por el técnico competente que contiene información sobre las características energéticas y la calificación de eficiencia energética de un edificio existente o parte del mismo.

Eraikinaren okupazio eta funtzionamendu arruntentzat behar den energia kontsumoa baliosten da; besteren artean, ur beroaren hornidura, berotze, hozte, aireztatze, eta argiztapen sistemak aztertzen dira.

CEE - Certificado de Eficiencia Energética

Jabeak agiri hori eduki behar du, bestela, legalki balioezin gera baitaiteke higiezinaren alokatze edo saltze prozesua. Agiriak 10 urtetako iraupena du egin zeneko egunetik zenbatuta.

2013/233 EDk eraginkortasun energetikoaren atalak duen garrantzia nabarmentzen du, plan horren helburu nagusienetako bat egungo eraikin-parkearen kontsumo energetikoaren aurrestea eta emisioen murriztea lortzea baita.

Eraginkortasun energetikoa hobetzea helburu duten lanen artean, ondokoak bereizten dira:

 • Eraikinaren inguratzaile termikoaren hobetzea berotze edo hozteko behar energetikoa murrizteko helburuarekin:
  • Isolamendu termikoaren hobetzea
  • Baoen beira horniketaren edo arotzeriaren ordezkapena
  • Dispositibo bioklimatikoen instalakuntza
 • Berotze, hozte, ur beroaren hornitze eta aireztatze-sistemen instalakuntza egokitzapen termikorako:
  • Beroa edo hotza hornitzeko taldeen ordezkapena
  • Kontrol, erregulazio eta energia-kudeaketa sistemen, kontagailuen eta koste energetikoen banatzaileen instalakuntza
  • Garraio eta banatze-sareen isolamendu termikoa
  • Fluido beroeramaileen mugimenduen taldeen ordezkapena
  • Hondar-energiaren berrerabilpenerako gailuen instalakuntza
  • Kanpoaldeko airearen bidez egindako doako hozte-sistema eta berriztutako airearen beroaren berreskurapen-sistemen ezartzea
 • Sortze-taldeen edo energia berriztagarrien (eguzki-energien, biomasaren edo geotermiaren) erabilpena baimentzen duten taldeen instalakuntza.
 • Argiztapen edo igogailuen amankomuneko instalakuntzen eraginkortasun energetikoaren hobetzea:
  • Etekin energetiko hobea duten luminaria eta lanparen ordezkapena
  • Argiztapenaren maila erregulatzen duen sistema eta piztea-itzaltzea kontrolatzeko sistemen instalakuntza
 • Ura aurresteko gailuen ezartzea, eta ur-horniduraren instalakuntzaren hobekuntza
 • Etxe-hondakinen banatze eta jasotze egokia egin ahal izateko instalakuntzen hobekuntza edo egokitzapena
 • Isolamendu akustikorako hobekuntzak
 • Orubearen espazio pribatuen egokitzapena lurraren iragazkortasuna hobetzeko
  • Ur gutxi behar duten espezieen landatzera moldatutako lorezaintza
  • Ureztatze-sistemen optimizazioa
CEE - Certificado de Eficiencia Energética

Aipatutako jarduera horiek estatu mailan diru-laguntzak jaso dezaketen lan-motak dira. Euskal Autonomia-Erkidegoan, Eusko Jaurlaritza izango da ondokoa zehaztuko duena: zein lan-mota burutzeagatik eskura daitezkeen diru-laguntzak, zein erakundek kudeatuko dituen diru-laguntzak eta nor izango den diru-laguntza horien onuraduna.